Rudolf MRAVEC-MRAVEC, Jašíková 51,023 54 Turzovka
fax.: 041/43 52 567, mobil: 0905/ 411 683, www.fa-mravec.sk.

 


Naša ponuka stavebných prác ...


+      Stavby, stavebné prvky, objekty a práce
+      Izolácie
+      Úprava okolia objektov
+      Kanalizácia
+      Rozvod tepla - vykurovanie
+      Vzduchotechnika
+      Stolárske konštrukcie a zariadenia
+      Prvky aktívnej a pasívnej bezpečnosti
+      Podlahy
+      Strechy
+      Vodoinštalácia
+      Elektroinštalácia
+      Povrchové úpravy
+      Nátery
+      Výplne otvorov
+      Zasklievanie
+      Vnútorné zariadenia
+      Klampiarske prvky a zámočnícke práce